Yangın Merdiveni Hayat Kurtarır

Yangın Merdiveni Hayat Kurtarır

Yangın Merdiveni Hayat Kurtarır

Binalarda can güvenliği açısından büyük önem arz eden yangın merdivenleri aynı zamanda, yasal bir zorunluluktur.

Yangın Merdiveni İmalatı Nasıl Yapılır?

Yangın merdivenleri, dayanıklı olmalıdır. Bundan dolayı, paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Yangın merdiveni imalatı sırasında sağlamlığa önem verilmesi dışında merdivenlerin kaymayacak yapıda imal edilmemiş olması gereklidir. Ayrıca ana taşıyıcı direklerin kalınlığı ile merdiven ebatları standartlara bağlıdır. Bu standartların dışına çıkılmaması zorunludur. Mekanlara göre yangın merdivenleri farklı özelliklerde olmaktadır. Yoğun kullanım olan mekanlarda yangın merdivenine 2 çıkış olmalıdır.

Yangın Merdiveni Çeşitleri

Yangın merdivenleri bina yapımına veya müşteri talebine göre değişkenlik göstermektedir. Başlıca iki model bulunmaktadır. Z tipi ve Silindirik modeller vardır. 4 katlı binalarda Z tipi yangın merdivenleri kullanılması zaruridir.

Güncel Yangın Merdiveni Fiyatları

Yangın merdivenleri kullanılan çeliğin niteliğine göre farklılık göstermektedir. Bu farklılık fiyat farkını ortaya çıkarır. Çok daha fazla tercih edilen Z tipi yangın merdiveni için fiyatlar, metrekaresi ortalama 100 TL civarındadır. Buna bakıldığında yangın merdiveninin kat maliyetinin yaklaşık olarak 2500-3500 TL olacağı söylenebilir.